See you again

Sau 2 ngày liền cắm mông ở ghế công ty, tự nhiên thấy cày cuốc mãi chả biết vì cái gì. Tự nhiên thấy hẫng hụt. Cày cho nhiều, cắm đầu vào đây cho nhiều vào, rồi mọi thứ cứ dần rời xa..

đời xa vời.

 

….

 

 

 

Đọc lại post trc mới biết là cùng cảm giác, thế éo nào mà đời loanh quanh quẩn đi quẩn lại toàn cảm xúc tiêu cực